Nhập tên miền

Chọn đuôi tên miền

Kiểm tra

Nhập tên miền trên từng dòng hoặc cách khoảng trắng để kiểm tra nhiều tên miền. Mỗi tên miền chỉ 63 kí tự.

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN

 

Tên miền Phí cài đặt Đăng ký mới Chuyển về và gia hạn Gia hạn
.vn 350.000 đ/lần 480.000 đ/năm 432.000 đ/năm 480.000 đ/năm
.com.vn 350.000 đ/lần 350.000 đ/năm 315.000 đ/năm 350.000 đ/năm
.net.vn 350.000 đ/lần 350.000 đ/năm 315.000 đ/năm 350.000 đ/năm
.biz.vn 350.000 đ/lần 350.000 đ/năm 315.000 đ/năm 350.000 đ/năm
.name.vn 30.000 đ/lần 30.000 đ/năm 30.000 đ/năm 30.000 đ/năm
.org.vn 200.000 đ/lần 200.000 đ/năm 180.000 đ/năm 200.000 đ/năm
.info.vn 200.000 đ/lần 200.000 đ/năm 180.000 đ/năm 200.000 đ/năm
.edu.vn 200.000 đ/lần 200.000 đ/năm 180.000 đ/năm 200.000 đ/năm
.gov.vn 200.000 đ/lần 200.000 đ/năm 180.000 đ/năm 200.000 đ/năm
.health.vn 200.000 đ/lần 200.000 đ/năm 180.000 đ/năm 200.000 đ/năm
.ac.vn 200.000 đ/lần 200.000 đ/năm 180.000 đ/năm 200.000 đ/năm
.com Miễn phí 250.000 đ/năm 250.000 đ/năm 250.000 đ/năm
.net Miễn phí 250.000 đ/năm 250.000 đ/năm 250.000 đ/năm
.org Miễn phí 250.000 đ/năm 250.000 đ/năm 250.000 đ/năm
.info Miễn phí 250.000 đ/năm 250.000 đ/năm 250.000 đ/năm
.biz Miễn phí 250.000 đ/năm 250.000 đ/năm 250.000 đ/năm
.us Miễn phí 250.000 đ/năm 250.000 đ/năm 250.000 đ/năm
.tv Miễn phí 850.000 đ/năm 850.000 đ/năm 850.000 đ/năm
.mobi Miễn phí 440.000 đ/năm 440.000 đ/năm 440.000 đ/năm
.asia Miễn phí 350.000 đ/năm 350.000 đ/năm 350.000 đ/năm
.eu Miễn phí 315.000 đ/năm 315.000 đ/năm 315.000 đ/năm
.me Miễn phí 600.000 đ/năm 600.000 đ/năm 600.000 đ/năm
.tel Miễn phí 330.000 đ/năm 330.000 đ/năm 330.000 đ/năm
.cc Miễn phí 710.000 đ/năm 710.000 đ/năm 710.000 đ/năm
.cn Miễn phí 500.000 đ/năm 500.000 đ/năm 500.000 đ/năm
.name Miễn phí 250.000 đ/năm 250.000 đ/năm 250.000 đ/năm
.in Miễn phí 360.000 đ/năm 360.000 đ/năm 360.000 đ/năm
.co.uk Miễn phí 310.000 đ/năm 310.000 đ/năm 320.000 đ/năm

*Lưu ý:

– Tất cả tên miền Việt Nam (được tô đỏ, có phần mở rộng .vn) khi đăng ký cần có bản khai đăng ký và bản photo chứng minh thư.
Riêng tên miền .name.vn chỉ dành cho tên riêng cho tên cá nhân, chính phủ.

– Đối với tên miền quốc tế sau khi đăng ký khách hàng phải có trách nhiệm thông báo vấn đề sử dụng tên miền quốc tế cho VNNIC tại địa chỉ website http://thongbaotenmien.vn/ theo nghị định bên dưới:

* Nghị định số 28/2009/NĐ-CP ngày 20/3/2009 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.
* Thông tư 09/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.
Điều 23, luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH 11 ngày 29/6/2009

 BẢN KHAI ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN

  1. Download phiếu cung cấp tên miền và dịch vụ gia tăng
  2. Download hợp đồng cung cấp tên miền và dịch vụ gia tăng
  3. Download phụ lục hợp đồng cung cấp tên miền và dịch vụ gia tăng
  4. Download đơn yêu cầu thay đổi chủ sở hữu tên miền
  5. Download bản khai chuyển đổi nhà đăng ký tên miền
  6. Download đơn đề nghị trả lại tên miền